Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksBrukerpass i hjelpemiddelformidlingen

PublikasjonMangfold og inkludering

 Brukerpass i hjelpemiddelformidlingen

 

​​​Forfattere: Else Marie Høyen og Jan Tøssebro.Formålet med evalueringen har vært å se om ordningen med Brukerpass i hjelpemiddelformidlingen fungerer etter hensikten, men også om det er utilsiktede ulemper og forbedringspotensial. Vi har benyttet både spørreskjema, intervju og fokusgruppesamtaler. Både hjelpemiddelbrukere og ansatte i formidlingstjenesten har delt av sine erfaringer og bidratt til evalueringen av en ordning som noen av landets hjelpemiddelbrukere benytter.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning