Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksBosetting av enslige voksne flyktninger - utfordringer og muligheter for rask og god bosetting

PublikasjonMangfold og inkludering

 Bosetting av enslige voksne flyktninger - utfordringer og muligheter for rask og god bosetting

 

​​​​Forfattere: Kristin Thorshaug, Marko Valenta og Berit Berg.​Rapporten er skrevet for Husbanken, og kartlegger norske kommuners utfordringer for og strategier for raskere og bedre bosetting av enslige voksne flyktninger, med et særlig fokus på boligsituasjonen. Undersøkelsen bekrefter en rekke utfordringer knyttet til bosettingsarbeidet, blant annet manglende boligsosial planlegging, mangel på egnede boliger, uforutsigbarhet knyttet til familiegjenforening, sekundærflytting og et krevende integreringsarbeid.
 
Mulige tiltak kan være aktiv bruk av boligsosiale handlingsplaner, opprettelse av tverrsektorielle "boligteam", bruk av det private boligmarkedet, samt bofellesskap som midlertidig boløsning i påvente av familiegjenforening eller fullføring av introduksjonsprogrammet.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning