Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksBolig for velferd – følgestudie av læringsprosjekter i Midt-Norge

PublikasjonMangfold og inkludering

 Bolig for velferd – følgestudie av læringsprosjekter i Midt-Norge

 

​Forfatter: Melina Røe​NTNU Samfunnsforskning mottok høsten 2015 boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken for å følge etableringen og arbeidet i to regionale læringsprosjekter i Midt-Norge. Disse ble etablert som følge av den nasjonale boligstrategien Bolig for velferd.

Målet med læringsprosjektene var å få en bedre samordning mellom statlige etater på regionalt nivå rundt den felles boligstrategien, og økt kunnskap om utfordringer og gode grep i kommunens arbeid for å sikre vanskeligstilte barnefamilier og mennesker i sårbare overgangsfaser et godt og helhetlig bo- og tjenestetilbud.

I denne rapporten beskrives arbeidet med de to læringsprosjektene fra etablering i januar 2015 og fram til årsskiftet 2016/2017. Læringsprosjektene er «Bedre bo- og levekår for vanskeligstilte barnefamilier» og «Bedre bo- og tjenestetilbud til mennesker i en sårbar overgangsfase». De ble etablert etter oppstartsmøter der Husbanken inviterte aktuelle statlige aktører i regionen til et samarbeid knyttet til boligstrategien.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning