Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksBesøk som gleder

PublikasjonMangfold og inkludering

 Besøk som gleder

 

​​Forfatter: Sigrun Aasen Frigstad.​Rapporten presenterer resultater fra en evaluering av prosjektet :) besøk som gleder! Dette er et prosjekt
finansiert av ExstraStiftelsen Helse og Rehabilitering som går i perioden 01.01.08 – 01.01.2011.
Målet med prosjektet har vært å kvalitetssikre Trondheim Røde Kors` besøkstjeneste ved å utarbeide
nye rutiner og metoder på definerte satsningsområder. I tillegg har det vært en sentral målsetning å
rekruttere flere frivillige til tjenesten.
Hovedproblemstilling i evalueringen:
Hvordan har prosjektet :) besøk som gleder! styrket og utviklet organiseringen av de definerte satsningsområder?

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning