Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksBedre omsorg til flyktningbarn nå! : Gjennom kompetanseutvikling og tverrfaglige nettverk

PublikasjonMangfold og inkludering

 Bedre omsorg til flyktningbarn nå! : Gjennom kompetanseutvikling og tverrfaglige nettverk

 

​Forfattere: Kirsten Lauritsen og Rune Skagen.​Denne rapporten bygger på erfaringer fra utprøving av et undervisningsopplegg som siktet mot å gi økt kompetanse for personer som står sentralt i arbeidet med å gi omsorg til flyktningbarn. Først og fremst gjelder det ansatte i kommunalt barnevern og på asylmottak i sju kommuner. Kommunene som har deltatt i prosjektet, er Grong, Levanger, Trondheim, Sunndal, Tingvoll, Ulstein og Tønsberg. Det er arrangert tre workshops/dialogseminarer, med tema som deltakerne har pekt ut som viktige. En intervjuundersøkelse
blant 22 av de ansatte i forkant av seminarene ga informasjon om hva ansatte i barnevern
og på asylmottak mener de har behov for mer kompetanse om. Ansatte i barnevernet sier de
trenger å vite mer om rammer og systemer i asylmottakene, om flyktningbarn og de særegne belastningene de er utsatt for, og hvem de kan kontakte når lovverk er i konflikt med hverandre. Ansatte på
asylmottakene ønsket påfyll av barnefaglig kompetanse, om hva de kan forvente at barnevernet bidrar
med og hvordan de kan samarbeide på tvers og samtidig ivareta krav om taushetsplikt. Begge gruppene
av ansatte understrekte viktigheten av å ha tverrfaglige nettverk lokalt, der en både kunne hindre at
noen faller igjennom eller havner i en gråsone, og ha anledning til å drøfte vanskelige saker. Både den
barnefaglige, barnevernfaglige og flyktningfaglige kompetansen hviler på et grunnlag av kunnskap om
barns rettigheter slik de er nedfelt i barnekonvensjonen.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning