Logg på
Forside Publikasjoner Hopp over navigasjonskoblingerBarrierer mot deltakelse

PublikasjonMangfold og inkludering

 Barrierer mot deltakelse

 Denne rapporten er en dokumentasjonsrapport for fjerde fase av prosjektet ”Å vokse opp med funksjonshemming i dagens Norge.”
 
Dette er et longitudinalt prosjekt hvor vi følger de samme familiene som har barn med nedsatt funksjonsevne gjennom hele oppveksten.
 
Det har tidligere vært gjennomført tre datainnsamlinger og denne rapporten omhandler den fjerde datainnsamlingsrunden. Dette prosjektet er opprinnelig finansiert av Norges Forskningsråd, men denne fjerde runden er finansiert av NTNU samfunnsforskning og Helsedirektoratet.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 73 82 10 00

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning