Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksBarrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne

PublikasjonMangfold og inkludering

 Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne

 

​Forfattere: 

​Christian Wendelborg, Melina Røe, 

​Thomas Hugaas Molden og Sigrid Elise Wik.​Denne rapporten har som formål å belyse hvordan manglende tilgjengelighet og universell utforming påvirker elevers deltakelse i skole og fritid. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er oppdragsgiver for rapporten.  Bakgrunnen for oppdraget er at det er mangelfull kunnskap om tilgjengelighet og universell utforming av skoler og hvilke konsekvenser det kan ha for elever med nedsatt funksjonsevne. Det er snakk om konsekvenser i undervisningssituasjoner, i friminutt, ”spill-over” til fritida og sosiale nettverk og om elever blir henvist til en annen skole enn nærskolen på grunn av manglende tilgjengelighet. 

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning