Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksBarns idrettsdeltagelse i Norge

PublikasjonAnnen faglig aktivitet

 Barns idrettsdeltagelse i Norge

 Fra midten av 1960-tallet og fram til i dag har norsk barneidrett utviklet seg fra nesten fraværende til ”idrett for alle”. Nesten alle barn deltar i organisert idrett, og aldersgruppen 6 til 12 år er den aldersgruppen som har flest aktive i norsk idrett.
 
Barneidretten er særlig viktig som grunnlag for videre idrettsdeltakelse opp gjennom ungdomsårene og inn i voksenlivet. I denne rapporten fokuseres det på hvilken kunnskap som finnes om barns fysiske aktivitetsnivå og idrettdeltakelse i Norge.
 
Rapporten bygger på offentlig tilgjengelig kunnskap. Den norske virkelighet blir også sett i lys av sammenlignbare studier som er gjennomført i andre land. Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.
 
Systematisering av kunnskap om barns idrettsdeltakelse, vil også medfølge en systematisering av kunnskapsmangel. Rapporten dokumenterer at mye bra er gjort i norsk barneidrett, samtidig som den viser at vi mangler kunnskap om idrettens innhold og idrettens kortsiktige og langsiktige betydning for utøverne.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning