Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksBarnevernets rolle i bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger

PublikasjonMangfold og inkludering

 Barnevernets rolle i bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger

 

​​Forfattere: Marianne Garvik, Veronika Paulsen og Berit Berg.​Denne rapporten er en del av forskningsprosjektet Myter eller realiteter?
Møter mellom innvandrere og barnevernet, finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2013-2016). Formålet med prosjektet er å videreutvikle og
forbedre arbeidet med barn, unge og familier med innvandrerbakgrunn, herunder bidra til at minoritetsperspektivet i større grad blir integrert i barnevernets tjenester. Prosjektet består av ulike delprosjekter. Målsetningen med dette delprosjektet,
barnevernets oppfølging av enslige mindreårige, har vært å kartlegge og få innsikt i hvordan barnevernet arbeider med enslige mindreårige flyktninger etter bosetting i
kommunen. Hovedfokus er altså barnevernets arbeid og deres oppfølging av enslige mindreårige, både når det gjelder bo- og omsorgstilbud, skole og utdanning, fritid og sosiale nettverk.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning