Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksBarnevernets arbeid med vold i minoritetsfamilier

PublikasjonMangfold og inkludering

 Barnevernets arbeid med vold i minoritetsfamilier

 

​Forfattere: Gry Mette D. Haugen, Veronika Paulsen og Joakim CaspersenI rapporten «Barnevernets arbeid med vold i minoritetsfamilier» sammenfattes resultatene fra prosjektet Kartlegging av barnevernstiltak i minoritetsfamilier.

Formålet med prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å forebygge og hindre at barn og ungdom med minoritetsbakgrunn utsettes for vold og seksuelle overgrep.

Bakgrunnen for prosjektet var tiltaksplanen En god barndom varer livet ut. Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017), med spesielt fokus på tiltak nr. 40 i planen, Kartlegging av barnevernstiltak i minoritetsfamilier. Hensikten har vært å få en bedre forståelse av hvilke tiltak som virker, for senere å kunne innrette tiltakene på best mulig måte.

Prosjektet bygger på et stort datamateriale bestående av en breddeundersøkelse sendt ut til alle landets barnevernstjenester, intervju med foreldre samt ungdommer som har vært utsatt for vold og/eller trussel om vold, intervju med ansatte i utvalgte barnevernstjenester og med fagpersoner knyttet til vold i minoritetsfamilier.

Prosjektet er gjennomført av NTNU Samfunnsforskning etter oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning