Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksBarnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen

PublikasjonMangfold og inkludering

 Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen

 

​​Forfattere: Veronika Paulsen, Berit Berg​NTNU Samfunnsforskning har på oppdrag fra Redd Barna gjennomført prosjektet Asylsøkende barn- er det
mitt ansvar? og vil gjennom denne fagartikkelen presentere noen av hovedfunnene fra prosjektet (Paulsen,
Michelsen og Brochmann 2015). Formålet med prosjektet har vært å belyse barnevernets ansvar for barn som
bor på mottak, enten sammen med foreldre (medfølgende barn) eller alene (enslige mindreårige). Vi har fokusert på barnevernansattes ansvarsforståelse i saker som omhandler barn som søker asyl i Norge, og har
gjennom prosjektet sett nærmere på hvordan ansatte forholder seg til bekymringsmeldinger, hvordan undersøkelser gjennomføres og hvilke utfordringer de ansatte møter ved iverksettelse av hjelpe- og omsorgstiltak.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning