Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksBarnevern i et minoritetsperspektiv - Evaluering av videreutdanningstilbud tilknyttet flerkulturelt barnevern

PublikasjonMangfold og inkludering

 Barnevern i et minoritetsperspektiv - Evaluering av videreutdanningstilbud tilknyttet flerkulturelt barnevern

 

​​​Forfattere: Kristin Thorshaug, Berit Berg og Stina Svendsen.Målet med dette prosjektet har vært å evaluere videreutdanningen Barnevern i et minoritetsperspektiv som er et samarbeidsprosjekt mellom høgskolene i Oslo, Telemark, Lillehammer og Finnmark, og som finansieres av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).
 
Hovedmålsetningen med videreutdanningen er at deltakerne skal opparbeide kunnskap om hva et kultursensitivt barnevern innebærer, samt øke egne ferdigheter i arbeidet med barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn. Hovedinntrykket er at dette er en faglig sterk og godt gjennomført utdanning.
Etter vår mening har videreutdanningen kvaliteter som kan bidra til et barnevern nærmere målsetningen om et likeverdig tjenestetilbud for alle uansett bakgrunn. Ut fra vår evaluering finner vi at de største svakhetene ved utdanningen ligger i mulighetene for å ta kompetansen videre, og vedlikeholde og videreføre den i praksisfeltet.
 
Viktige målsetninger bør være å satse enda sterkere på deltakere fra praksisfeltet gjennom bevisste rekrutteringsstrategier med aktiv markedsføring, knytte sterkere bånd mellom arbeidsgivere, ansatte og høgskolene, og vurdere om videreutdanningen skal ses som et av flere tiltak rettet mot praksisfeltet for å heve kompetansen innen barnevernet på minoritetsfeltet.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning