Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksBarnehagetilbudet til barn med særlige behov

PublikasjonMangfold og inkludering

 Barnehagetilbudet til barn med særlige behov

 

Forfattere: Christian Wendelborg, Joakim Caspersen, Anna M Kittelsaa, Stina Svendsen, Anne Sigrid Haugset, Trond Kongsvik og Rune Borgan Reiling.​I denne rapporten har vi forsøkt å tegne et bredt bilde av de utfordringene som er knyttet til tilbudet til barn med særlige behov i barnehagene. I omfattende casestudier i flere kommuner har vi snakket med representanter for barnehageeiere, styrere, PPT og foreldre.
 
Vi har også gjennomført registerdataanalyser, og sendt ut spørreskjema til styrere, eiere, PPT-ledere og ikke minst foreldre. For foreldrene har vi også sammenlignbare data bakover i tid, noe som er med på å kartlegge hvordan tilbudet har utviklet seg i takt med barnehageutbygging og endring i organisering av barnehagen og finansieringsordninger for barn med særlige behov.
 
Til sammen gir resultatene både bredde og nyanseringer til spørsmålet om hva slags tilbud barn med særlige behov får i barnehagen.
 
Følgende hovedproblemstillinger er belyst
  • Hvordan påvirker saksgang og behandlingstid kvaliteten på tilbudet?
  • Hvilke konsekvenser har overgangen til rammefinansiering hatt?
  • Hva slags tilbud gis barn med rett til spesialpedagogisk hjelp, og barn med nedsatt funksjonsevne?

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning