Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksBarn med særlige behov i barnehage

PublikasjonMangfold og inkludering

 Barn med særlige behov i barnehage

 ​Denne rapporten er en delrapport i prosjektet "Undersøkelse av tilbudet til barn med
særlige behov under opplæringspliktig alder". Dette prosjektet er et samarbeid mellom
NTNU Samfunnsforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og Nordisk
institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Oppdragsgiver er
Utdanningsdirektoratet.
 
Denne delrapporten fokuserer på utvikling av tilskudd og ressursbruk knyttet til barn
med nedsatt funksjonsevne, samt organisering av tilbudet til barn med nedsatt
funksjonsevne og særlige behov i barnehage og saksbehandlingstid i PPT og
kommune. Rune Borgan Reiling ved NIFU har skrevet kapittelet Tilskudd og
ressursbruk knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne (Kapittel 2), mens Christian
Wendelborg har skrevet kapittel 1 og 3. Gunnar Nossum ved TFoU har hatt ansvaret
for datainnsamlingen i spørreskjemaundersøkelsen til barnehagestyrere og
barnehageeiere.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning