Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksBarn i lek og alvor : Evaluering av kommunalt aktivitetsgruppetilbud til barn av psykisk syke foreldre

PublikasjonMangfold og inkludering

 Barn i lek og alvor : Evaluering av kommunalt aktivitetsgruppetilbud til barn av psykisk syke foreldre

 

​Forfattere: Sigrun Aasen Frigstad og Borgunn Ytterhus.Rapporten presenterer resultater fra en evaluering av et aktivitetsgruppetilbud til barn av psykisk syke mødre. Tilbudet ble gitt av Trondheim kommune, bydel NN og Røde Kors. Barna var i alderen 8 – 12 år. Målet med prosjektet var å se om aktivitetsgruppe-tilbudet bidro til å normalisere barnas livssituasjon, styrke deres sosiale kompetanse, øke kunnskapsnivået deres om foreldrenes vansker og gi barna gode opplevelser i trygge omgivelser. Gruppetilbudet besto av ukentlige samlinger à 3 timer gjennom skoleåret 2007/08. Rekrutteringskriteriene til tilbudet var uklare. Det var stor sosial ulikhet mellom barna både ved oppstart og slutt. Status etter ett års deltakelse var at de som gjennomførte hadde fått kunnskap om at også andre barns mødre kunne ha liknende vansker, og at vanskene ikke var deres skyld.
Aktivitetene ble av barna vurdert som morsomme. Ingen av barna mente å ha etablert vennskap eller
voksenrelasjoner utover selve gruppetilbudets avgrensede tidsperiode. Barna søkte fortsatt støtte i sitt
private nettverk. Endringer i hjemmemiljø lot ikke til å være koplet til gruppetilbudet. Ansattes forståelse
av barnas behov og selve tilbudet sprikte. Anbefaler mer målretting av tilbudet. Forskningsbaserte intervensjonsprogram der beskyttelsesfaktorer mangler og praktisk bistand til andre.​

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning