Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksArven fra Trøndelagsmodellen : offensiv og oppdatert forvaltning i Trøndelag

PublikasjonStudio Apertura

 Arven fra Trøndelagsmodellen : offensiv og oppdatert forvaltning i Trøndelag

 

​Forfattere: Tonje C Osmundsen, Håkon Finne, Merete Gisvold Sandberg og Catharina Lindheim.​Havbruksforvaltningen kritiseres med jevne mellomrom for å være for fragmentert og uoversiktlig (se f.eks. Norsk Fiskerinæring 2013/2, s. 29). Det er mange instanser involvert, og søknadsbehandlingen tar lang tid fordi mange skal ha sitt å si på lokalt og regionalt hold og hos de ulike sektormyndighetene. Den siste store endringen i forvaltningsstrukturen skjedde i 2010 da fylkeskommunene gjennom Forvaltningsreformen fikk overført ansvaret for lokalitetsklareringen. Mange var kritiske til at fylkeskommunene skulle ha dette ansvaret og ikke Fiskeridirektoratet som hadde mer kompetanse og erfaring på området. Det har snart gått fire år siden reformen, og det er på tide å se hvordan det gikk.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning