Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksArbeidsevnevurderingen i NAV: Brukerorientert prosess eller ren prosedyre

PublikasjonAnnen faglig aktivitet

 Arbeidsevnevurderingen i NAV: Brukerorientert prosess eller ren prosedyre

 

​Forfattere: Heidi Pedersen, Ann Kristin Alseth, Anne Wullum Aasback, Jan Ove Nyland og Edgar Marthinsen.​Rapporten er bygget på erfaringene fra prosjektet Arbeidsevnevurderinger i NAV og presenterer både på brukernes, veiledernes og lederes erfaringer med innføringen av arbeidsevnevurderingen (AEV) som metodikk. I undersøkelsen vår har vi sett på erfaringer fra praksisfeltet ved implementeringen av arbeidsevnevurderinger ved fire utvalgte NAV – kontor av ulik størrelse. Innsamling av data har i hovedsak foregått i refleksjonsforum med veiledere som anvender arbeidsevnevurderingen regelmessig i sitt daglige arbeid.
 
Vi setter søkelyset på bakgrunnen for at man innførte arbeidsevnevurderingen som et sentralt verktøy i NAV og målsettingen med den nye metodikken. Vi ser på den nye organiseringen i lys av arbeidslinja og hvilke verdier og idealer som er rådende innenfor denne. Organiseringen og det nye verktøyet skal føre NAV nærmere et mål om flere i arbeid og aktivitet, tjenester skal være mer tilpasset brukernes behov og brukerne skal få større innflytelse i vurderingene.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning