Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksArbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde september 2020

PublikasjonSenter for økonomisk forskning

 Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde september 2020

 

​Forfattere: Ole Henning Nyhus, Marianne Haraldsvik, Jon Marius Vaag Iversen, Torgeir Kråkenes og Per Tovmo.I dette notatet presenterer vi hovedfunn fra oppfølgingsintervju i september knyttet til prosjektet «Konjunkturkartlegging av arbeids- og næringslivet i Trøndelag». Prosjektet ble initiert av Trøndelag fylke som en følge av korona-pandemien. Hovedformålene med prosjektet har vært å kartlegge hvordan næringslivet i Trøndelag påvirkes av pandemien både direkte og indirekte. Første del av prosjektet er dokumentert i SØF-rapport 03/20.  I tillegg er hovedresultater fra oppfølgingsrunde i juni dokumentert i et publisert notat.

 Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning