Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksAnsattes blikk i et annerledes hjem : Dilemmaer ved arbeid i hjemmet hos personer med utviklingshemming

PublikasjonMangfold og inkludering

 Ansattes blikk i et annerledes hjem : Dilemmaer ved arbeid i hjemmet hos personer med utviklingshemming

 

​​Forfattere: Odd Morten Mjøen og Anna Kittelsaa.​Ansatte i bofellesskap har ansvar for å realisere politiske idealer og faglige mål for personer med utviklingshemming gjennom sin faglige praksis. I bofellesskapet som beskrives i denne artikkelen, er hovedmålet med omsorgen å redusere utagering og bruk av tvang og makt ved hjelp av en relasjonell tilnærming. Gjennom en kvalitativ studie utforskes dilemmaer ansatte opplever når faglig tilnærming endres. Begrepet «ansattblikk» brukes som redskap i analyser av ansattes faglige vurderinger og fokuserer på hvordan idealer og målsettinger former et individuelt og et kollektivt ansattblikk som utgangspunkt for handlingsberedskap og intervensjon i interaksjon med beboere.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning