Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksAnalyser av indekser på Skoleporten 2012

PublikasjonMangfold og inkludering

 Analyser av indekser på Skoleporten 2012

 ​Rapporten er en analyse av indeksene som presenteres i Skoleporten ut fra data fra Elevundersøkelsen 2012, samt elevundersøkelsene i perioden 2007-2012. Analysene er gjennomført på nasjonalt nivå og på fylkesnivå og for hvert obligatorisk årstrinn. Det vil si 7. og 10. trinn, samt VG1. Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med tidligere års undersøkelser.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning