Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksAnalyser av indekser på skoleporten 2019 : Analyser på fylkes- og nasjonalt nivå for 7. trinn, 10. trinn og Vg 1

PublikasjonMangfold og inkludering

 Analyser av indekser på skoleporten 2019 : Analyser på fylkes- og nasjonalt nivå for 7. trinn, 10. trinn og Vg 1

 

​Forfatter: Christian Wendelborg.​​Gjennom Elevundersøkelsen får elever i grunnskolen og videregående opplæring anledning til å si sin mening om forhold som er viktig for trivsel og læring på skolen. Undersøkelsen er et viktig verktøy for videreutvikling og kvalitetssikring av læringsmiljøet ved den enkelte skole og inngår som en sentral del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.  

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til Vg3 skal få si sin mening om forhold som er viktige for å lære og å trives på skolen. Det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn, samt for Vg1. Det er frivillig for øvrige trinn. Det er Utdanningsdirektoratet som er ansvarlig for gjennomførelsen og utformingen av Elevundersøkelsen. NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analyser og rapportering. 

Denne rapporten analyserer indeksene som er presentert i Skoleporten med utgangspunkt i data fra Elevundersøkelsen 2019. Rapporten er bygd opp på samme struktur som tidligere års rapporter.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning