Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksAnalyser av indekser på skoleporten 2011 : Analyser av Elevundersøkelsen 2011 på fylkes- og nasjonalt nivå for 7. og 10. trinn, samt VG1

PublikasjonMangfold og inkludering

 Analyser av indekser på skoleporten 2011 : Analyser av Elevundersøkelsen 2011 på fylkes- og nasjonalt nivå for 7. og 10. trinn, samt VG1

 ​Denne rapporten er en analyse av indeksene som presenteres i Skoleporten ut fra data
fra Elevundersøkelsen 2011, samt elevundersøkelsene i perioden 2007-2010. Analysene er gjennomført på nasjonalt nivå og på fylkes nivå og for hvert obligatorisk
årstrinn. Det vil si 7. og 10. trinn, samt VG1. Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med tidligere års undersøkelser. Dette er andre rapportering av tre fra årets undersøkelse.

Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning