Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksAnalyser av indekser på Skoleporten 2016 - Analyser på fylkes- og nasjonalt nivå for 7.trinn, 10. trinn og Vg1

PublikasjonMangfold og inkludering

 Analyser av indekser på Skoleporten 2016 - Analyser på fylkes- og nasjonalt nivå for 7.trinn, 10. trinn og Vg1

 

​​Forfatter: Christian Wendelborg​Denne rapporten analyserer indeksene som er presentert i Skoleporten med utgangspunkt i data fra Elevundersøkelsen 2016. Analysene i rapporten er gjort på fylkes- og nasjonalt nivå og kun for de trinnene hvor Elevundersøkelsen er obligatorisk. Det vil si 7. og 10. trinn, samt Vg1. På bakgrunn av en større revisjon i 2013, er resultatene fra 2016 kun sammenlignbare med Elevundersøkelsene fra 2013 og senere.

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomførelsen av Elevundersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet ansvaret for å analysere og rapportere resultatene. Denne rapporten er en del av den årlige rapporteringen fra Elevundersøkelsen.

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning