Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksAnalyser av indekser på Skoleporten 2014 - Analyser på fylkes- og nasjonalt nivå

PublikasjonMangfold og inkludering

 Analyser av indekser på Skoleporten 2014 - Analyser på fylkes- og nasjonalt nivå

 Denne rapporten analyserer indeksene som er presentert i Skoleporten med utgangspunkt i data fra Elevundersøkelsen 2014. Tidligere tilsvarende rapporter har sammenlignet utviklingen på indeksene over flere år, men på bakgrunn av en større revisjon i 2013, er resultatene kun sammenlignbare med Elevundersøkelsen 2013.
 
Analysene er gjort på fylkes- og nasjonalt nivå og kun for de trinnene hvor Elevundersøkelsen er obligatorisk. Det vil si 7. og 10. trinn, samt Vg1.
 
Dette er andre rapportering av totalt fire. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning