Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksÆresrelatert ekstrem kontroll - dilemmaer og utfordringer

PublikasjonMangfold og inkludering

 Æresrelatert ekstrem kontroll - dilemmaer og utfordringer

 Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og sammenfatter funn i prosjektet «Hvordan se og bistå unge som er utsatt for æresrelatert ekstrem kontroll». I rapporten pekes det på betydningen av å forstå æresrelatert ekstrem kontroll som en prosess, mer enn et statisk fenomen. Æresrelatert ekstrem kontroll er en prosess som kan ta mange ulike retninger, med ulike alvorlighetsgrad og ulike konsekvenser for de involverte. Rapporten behandler også spørsmål knyttet til skoleansattes mulighet til å se og bistå unge som utsettes for æresrelatert ekstrem kontroll.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning