Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksIntegrert kystsoneutvikling

ProsjektStudio Apertura

Integrert kystsoneutvikling


​Integrert kystsoneutvikling (iKyst) skal utvikle modeller for og kunnskap om integrert kystsoneplanlegging og mer helhetlig forvaltning av kystområdene. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og er et samarbeid mellom en rekke fagmiljø og institusjoner i Tromsø og Trondheim, og ble startet opp mars 2009 (se artikkel om prosjektet og oppstartsmøtet på nettsidene til Kysten er klar).

Studio Aperturas del av dette store prosjektet handler om variasjonen i rollene havbruksbedriftene tar i samfunnet.

Siden det ser ut til at mange oppfatter havbruksbransjen som en gruppe like aktører ser vi behov for å beskrive variasjonen i hvordan havbruksbedriftene praktiserer sin rolle som samfunnsaktører. Vi tror at kunnskap om hvilke roller havbruksbedriftene tar, eller ønsker å ta, og hva som er motivasjonen for å ta disse, kan være med på og bidra til et mer nyansert bilde av bransjen.

I 2010 foretok vi intervjuer av strategiske personer i forskjellige typer havbruksbedrifter i flere norske regioner. I 2011 skal resultatene publiseres som et kapittel i iKyst-prosjektets lærebok om kystsoneforvaltning.

Eistein Guldseth skrev i fjor en fremragende masteroppgave i Medier, kommunikasjon og IT: Laks og lakseoppdrett. I brytningen mellom virkelighetsbeskrivelser. Denne kan lastes ned ved å trykke på linken i venstremargen.
 
Partnere:
Sintef, Havforskningsinstituttet, NOFIMA Marin, Norges geologiske undersøkelse, Norsk institutt for by og regionforskning, Norsk institutt for naturforskning, Norsk senter for bygdeforskning, Norut, Kysten er klar, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Fiskarlaget, Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening

Internettside:
http://ikyst.no ​​​
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning