Logg på

ProsjektCIRiS

XFEMT


​Samarbeidspartnere: TU Dresden
 
Røntgenfluoriserende elementtomografi (XFEMT)
- Røntgendiagnostikk av planters næringsopptak i mikrogravitasjon
xfemt1.jpgDe fleste scenarioer for langtidsopphold i rommet inkluderer dyrking av høyerestående planter. For normal vekst og utvikling, må planter ha tilgang til og ta opp næringsstoffer via røttene. Opptak og transport av næringsstoffer i platen vi påvirkes av forhold i det ytre miljø.  Røntgenfluoriserende elementtomografi [X-ray fluorescence element micro tomography (XFEMT)] er en energieffektiv metode som ved og kombinerer to ulike røntgentekologier produserer en intens røntgenstråle som kan brukes til analyse av fordeling av næringsstoffer i intakte planteceller på mikronivå.
 
Med lav deteksjonsgrense og minimalt behov for å preparering av prøvene, representerer XFEMT et potensielt redskap for studier av plantenes næringsopptak og –transport i rommet. En prototype har blitt utviklet og testet av gruppen til Christian Schröer ved Teknisk Universitet i Dresden. I samarbeid med TU Dresden har CIRiS utført eksperimenter som tester variasjonsbredden og deteksjonsgrenseverdiene for ulike elementer i aktuelle plantearter, og kartlagt mulige utstyrsforbedringer til bruk innen plantediagnostikk.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning