Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksVokse opp med funksjonshemming

ProsjektMangfold og inkludering

Vokse opp med funksjonshemming


Prosjektet er en longitudinell studie som startet i 1998. En følger funksjonshemmete barn født fra 1993-98 gjennom oppveksten, med datainnsamling ca hvert fjerde år.

Prosjektet inkluderer barn med fysisk funksjonshemming, lærehemming og sammensatte funksjonsvansker. Det inngår en kvalitativ studie av 31 familier i Sør-Trøndelag, og spørreskjemaundersøkelser til drøyt 600 familier i landets øvrige fylker.

Prosjektet tar opp en lang rekke tema av relevans for barns oppvekst og familier med funksjonshemmete barn. Det gjelder blant annet spørsmål om inkludering i barnehage og skole, jevnalderrelasjoner, familiens møte med hjelpeapparatet, foreldres yrkesdeltakelse, samliv og samlivsbrudd. For tiden arbeides med den fjerde delen av undersøkelsen, mens barna er i ungdomsskolen.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning