Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksVisjonsprosjektet MARINTEK

ProsjektStudio Apertura

Visjonsprosjektet MARINTEK


Ved behandling av Forskningsmeldingen ”Vilje til forskning” i juni 2005 vedtok Stortinget en ambisjon om opptrapping av aktiviteten i det marintekniske forskningsmiljøet i Trondheim, gjennom etablering av et nytt Maritimt Kunnskapssenter. Senteret er tenkt å skulle bestå av et marinteknisk forskningssenter og laboratorier, og er foreløpig kalt World Ocean Space Center.
 
Bakgrunnen er en bekymring for at Norge og de marintekniske laboratoriene i Trondheim vil kunne miste sin internasjonalt ledende posisjon, med mindre det gjennomføres betydelige nye investeringer som møter fremtidens behov. Målet er derfor å skape en internasjonalt ledende klynge, der verdensledende fagpersoner innenfor ulike fagområder arbeider sammen i et felles forskningssenter.
 
Det nye senteret skal utvikles med utgangspunkt i en forståelse av at fremtidens utfordringer vil kreve samspill mellom mennesker og teknologier fra flere ulike fagområder. Man ser behov for å bygge team av fagekspertise fra et spenn av tekniske disipliner, som hydrodynamikk, konstruksjonsteknologi, materialer, energi, miljø, kybernetikk og kommunikasjonsteknologi, og fra ikke-tekniske disipliner innen samfunnsfag og humaniora.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning