Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksVIT-prosjektet (Vekst - Ivaretakelse - Trivsel)

ProsjektAnnen faglig aktivitet

VIT-prosjektet (Vekst - Ivaretakelse - Trivsel)


Ålesund kommune etablerte høsten 2005 et forebyggende tiltak rettet mot familier med barn i alderen 8-16 år. BUS har evaluert tiltaket. Evalueringen har vært brukerorientert med størst fokus på foreldrenes opplevelser av veiledningen, og problemutviklingen i familien. Gjennom spørreskjema fulgte vi 41 familier i VIT fra inntak til to år etter (med betydelig frafall underveis).

Åtte familier ble intervjuet om sine erfaringer med deltakelse i VIT og implikasjoner knyttet til familien og barnets problemer. Evalueringen viste at deltagelse i VIT hadde ført til positive endringer i kommunikasjonen, samhandlingen og samarbeidet i de fleste av familiene. Fasen like etter avslutning av VIT var vanskelig for mange familier, og det varierte i hvilken grad familiene klarte å vedlikeholde kunnskapen i ettertid.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning