Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksUtviklingsprogram for bedre fartøysikkerhet

ProsjektStudio Apertura

Utviklingsprogram for bedre fartøysikkerhet


​«Bedre fartøysikkerhet» er rettet mot Statoils innleide fartøy som forsyner plattformene. Prosjektet har pågått siden 2001 og har bidratt betydelig til å redusere personskader og kollisjoner. En rekke aktiviteter er gjennomført i regi av prosjektet. Se artikkel 10 år med forbedret sikkerhet (pdf) for mer detaljert beskrivelse av innholdet i prosjektet.  

I hele prosjektperioden har Studio Apertura gjennomført en rekke aktiviteter for å bedre sikkerheten relatert til Statoils marine operasjoner.

Regelmessige hendelser:
 • Kapteinforum (årlig)
 • Sikkerhets- og arbeidsmiljøundersøkelser (annenhvert år)
 • Deltakelse SUL
 • Faste sikkerhetsanalyser (synergi og andre kilder)
 • Foredrag og forskningsformidling
 • Doktorgrads-, hovedfags-, diplom- og masteroppgaver
 • Diverse fasiliteringsoppgaver

Andre aktiviteter 2001-2010:
 • Dybdeanalyser Synergi
 • Verneombudskonferanser
 • Maskinsjefforum
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Beslutningsstøtteverktøy for tiltak
 • Bedre bruk av prosedyreverk
 • HMS-opplæring i videregående skole (maritime linjer)
 • Undervisning (Høgskolen i Molde)
 • Prosesskartlegginger
 • Utarbeidelse av filmer og ”Logistikkportalen”
 • Kapteinsrollen og rammebetingelser for det å være sikkerhetsleder
 • Sikkerhetsutfordringer for båter på korttidskontrakt
 • Evaluering av 8‐8‐4‐4- og 6-6-vaktordning
 • Ny ombord

I 2011 jobber vi med disse delprosjektene:

Tidsskriftsartikler om dette prosjektet:
​​​
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning