Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksUtviklingshemmede 20 år etter

ProsjektMangfold og inkludering

Utviklingshemmede 20 år etter


I løpet av de siste åra har det oppstått en ny debatt om utviklingshemmetes levekår. Det har vært brukt overskrifter av typen ”pendelen snur”, ”reform i revers” og ”nye institusjoner”. Basert på data om utviklingshemmetes levekår fra 1989, 1994, 2001 og 2010 analyserer prosjektet trender i utviklingshemmetes levekår og tjenester gjennom en periode på 20 år.

Vi tar opp spørsmål rundt boforhold, arbeid og dagaktivitet, sosiale nettverk, fritid, selvbestemmelse med mer. Det legges særlig vekt på å analysere konsekvenser av framveksten av de nye store bofellesskapene, bofellesskap som til dels er større enn noe av det HVPU bygde på 1980-tallet og som ble lagt ned av et enstemmig Storting i 1991.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning