Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksUtvikling og gjennomføring av kurs for kursarrangører, Arbeidsvarling

ProsjektStudio Apertura

Utvikling og gjennomføring av kurs for kursarrangører, Arbeidsvarsling


​Arbeidsvarsling er et felt innenfor vegfaget som dreier seg om tiltak for å varsle og sikre arbeid som foregår på og ved veg. Formålet er å ivareta sikkerheten til arbeidere og trafikanter, samt en effektiv avvikling av trafikken for å hindre ulempe og uønskede hendelser som følge av vegarbeidet.  Alle som skal planlegge, utføre eller kontrollere arbeid på/ved veg må ha kurs i arbeidsvarsling. Disse kursene tilbys av private kursarrangører som er godkjente av Statens Vegvesen.

NTNU Samfunnsforskning, avd. Studio Apertura, har i dette prosjektet fått ansvar for å utvikle og gjennomføre et nytt, komplett kursopplegg for disse kursarrangørene, noe som inkluderer etablering av rutiner for opptak og godkjenning, læringsmål/kompetansekrav, samt tematisk og didaktisk utforming. Kurset skal gjennomføres og evalueres i to omganger, vår og høst 2016.

Prosjektgruppa ved Apertura har bred erfaring i utvikling, organisering og gjennomføring av kurs for ulike målgrupper. Innenfor universitets- og høgskolesektoren har vi hatt ansvar for utvikling og gjennomføring av kurs på alle nivå, også etter- og videreutdanningskurs. Fra industrien bringer vi inn erfaring fra opplæringsledelse, kursutvikling og kursgjennomføring for operatører og teknologer. Studio Apertura har også lang erfaring med utvikling og fasilitering av store samlinger og workshops, blant annet gjennom et 12 år langt samarbeid med Statoil gjennom prosjektet Bedre fartøysikkerhet.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning