Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksTvang i barneverninstitusjoner

ProsjektAnnen faglig aktivitet

Tvang i barneverninstitusjoner


Målsetting med prosjektet er å få kunnskap om hvordan ungdom som bor i barneverninstitusjoner definerer, forholder seg til og har opplevd tvang/tvangsbruk . Gjennom fokusgrupper vil ungdom bli intervjuet om problemstillinger knyttet til tvangsbruk i institusjon. Et sentralt mål for prosjektet er å gi fagfolk som arbeider i institusjon bedre innsikt i ungdommenes forståelse av tvang og tvangsbruk, noe som igjen kan føre til bedre praksis.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning