Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksTrygghet for barn og unge i bomiljø

ProsjektMangfold og inkludering

Trygghet for barn og unge i bomiljø


​I prosjektet «Trygghet for barn og unge i bomiljø» undersøker vi bomiljø og boforhold til barn og unge som bor i kommunale utleieboliger i to kommuner i Midt-Norge. For det første undersøker vi hvor trygge barn og unge er eller opplever seg å være i bolig, nærmiljø, i forhold til naboer og i forhold til å oppleve eventuelle konkrete hendelser. For det andre ser vi på kommunenes arbeid for å skape og opprettholde trygge boliger og bomiljø for barn. Det er Husbanken som finansierer prosjektet. Et lignende prosjekt ble gjort for Bergen kommune våren 2015.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning