Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksTranslating HSE culture in the petroleum industry (TRACULT)

ProsjektStudio Apertura

Translating HSE culture in the petroleum industry (TRACULT)


flygeblad vår2014.pdfTracult Newsletter - Spring 2014

I forskrifts form er oljeindustrien pålagt å ha en god HMS-kultur. I TRACULT-prosjektet vil det bli studert hvordan de forskjellige selskapene har tolket denne delen av forskriften, hvordan den er satt ut i livet og fulgt opp. 

Kultur er intuitivt viktig for sikkerheten, men er samtidig et vagt og abstrakt begrep som kan tolkes og operasjonaliseres på potensielt veldig ulike vis. I prosjektet blir det også sett på om selskapene har noe å lære av hverandre når det gjelder praktiseringen av forskriften. Dette kan være særlig viktig fordi flere nye selskaper har kommet inn på norsk sokkel. Det vil bli lagt vekt på å spre kunnskapen underveis i prosjektet.
 
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Safetec og Universitetet i Tromsø.​
 
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning