Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksTotal RNA Isolation for ISS

ProsjektCIRiS

ProVekst - Prosesskontroll i Veksthus


Total-RNA-isolering.jpgFlere av forsøkene som gjennomføres på Den internasjonale romstasjonen (ISS) forutsetter at prøver returneres til Jorden for analyser. Transporten av preservert forsøksmateriale er en kostbar og begrenset resurs, spesielt når prøvene må holdes kaldt eller frossen under transporten. Prøvemateriale i fra forsøk hvor man ønsker å studere effekten av mikrogravitasjon på molekylære mekanismer i planter, nærmere bestemt genuttrykk, må i dag transporteres kaldt tilbake til Jorden.
 
Hovedmålet med «Total RNA Isolation for ISS» er å utvikle en metode for å preservere planteprøver og utføre de første trinnene i prosesseringen av prøvene ombord på ISS slik at massen og volumet reduserer og at prøvene ikke trenger frysing under transporten. Dette gjøres ved delvis eller helt å ekstrahere komponentens som forskerne ønsker å analysere; RNA eller Ribonukleinsyre.
 
Gjennom et samarbeid mellom forskere ved CIRIS, NTNU og Prototech AS vil metoder og utstyr som anvendes på bakken for denne prosessen bli tilpasset de spesielle betagelsene på ISS, som f.eks. mikrogravitasjon.
 
De eksterne prosjektmedarbeidernes tilhørighet:
  • Tor-Henning Iversen: Professor em. ved NTNU, Institutt for Biologi
  • Atle Bones: Professor ved NTNU, Institutt for Biologi
  • Per Winge: Forsker ved NTNU, Institutt for Biologi
  • Bjarte Solheim: Prototech AS
  • Marian Mell: Prototech AS

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning