Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksTiltak for et godt og inkluderende oppvekstmiljø

ProsjektMangfold og inkludering

Tiltak for et godt og inkluderende oppvekstmiljø


​Bakgrunnen for prosjektet er BLDs arbeid for å bedre barn og ungdoms oppvekst- og levekår, og målsettingen har vært å undersøke ulike tiltak som har som mål å inkludere barn og unge, samt skape lavere terskel for deltakelse.
 
Videre har prosjektet ønsket å identifisere tiltak som i større grad enn andre virker effektive, og har fokusert på ti ulike case som er karakterisert som vellykkede og slik kan virke som eksempler på «gode praksiser». 
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning