Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksSpillavhengighet hos barn og unge mellom 10 og 16 år

ProsjektMangfold og inkludering

Spillavhengighet hos barn og unge mellom 10 og 16 år​​
Det skal gjennomføres en studie (med utgangspunkt i Tidlig Trygg i Trondheims datamateriale), der følgende problemstillinger skal belyses; 1. Hvilke faktorer øker eller minsker risikoen for at ungdommer (10-16 år) utvikler spillavhengighets problemer?Her ønsker vi blant annet å se på faktorer i hjemmet og forhold knyttet til ungdommen
2. Hvilke konsekvenser fører spillavhengighet til?
Her ønsker vi blant annet å se på psykisk helse, sosiale ferdigheter, relasjoner til jevnaldrende og familie, søvnproblematikk, fysisk helse. Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning