Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksSamordning av folkehelsearbeidet mellom kommuner

ProsjektStudio Apertura

Samordning av folkehelsearbeidet mellom kommuner


Målsettingen med dette forprosjektet har vært å avdekke sentrale utfordringer i samhandlingen innad i og mellom kommunene på Fosen i arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller blant barn og unge.
 
Det ble gjennomført fokusgruppeintervju i 6 kommer på Fosen. I tillegg ble det arrangert en søkekonferanse hvor resultatene av intervjurunden ble presentert og deltakerne selv fikk diskutere mulige satsningsområder og tiltakskjeder i samordningen av folkehelsearbeidet på Fosen.
 
Videre er det også laget en plan for et større FoU-prosjekt for mulig videreføring av prosjektet.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning