Logg på

ProsjektStudio Apertura

Salmodis


​Prosjektet skal i samarbeid med en rekke nasjonale og internasjonale forskningspartnere avdekke hvilke strategier oppdrettsnæringen har til rådighet for å hindre og bekjempe fiskesykdommer inkludert lus. Prosjektet har som mål å utvikle beslutningssystemer for næringen og myndigheter.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning