Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksRedusert bortvalg i en lærende organisasjon

ProsjektStudio Apertura

Redusert bortvalg i en lærende organisasjon


Som et ledd i det nasjonale skoleutviklingsprogrammet Kunnskapsløftet - fra ord til handling (tidligere Program for skoleutvikling), satte Akershus fylkeskommune i gang prosjektet "Redusert bortvalg i en lærende organisasjon". Prosjektet varte i perioden 2007-2008. Studio Apertura ble knyttet til prosjektet som kompetansemiljø innenfor utviklingen av lærende organisasjoner. (NIFU STEP i forhold til bortvalgsproblematikk.) Fem videregående skoler i Akershus fylkeskommune deltok: Kjelle, Bjertnes, Drømtorp, Holmen og Strømmen videregående skoler.

Studio Apertura sitt arbeid bestod i strategidiskusjoner med ledelsen på skolene, forelesninger om hva det innebærer å være en lærende organisasjon, samt fasilitering av ulike workshops. Fasiliteringen av teammøter og samlinger har tatt utgangspunkt i hva skolene har hatt mest behov for hjelp til.

Studio Apertura utarbeidet en sluttrapport for prosjektet som inneholder en analyse av skolenes eget arbeid med å utvikle seg til å bli lærende organisasjoner, samt at den peker på viktige forbedringsområder og områder for videre arbeid.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning