Logg på

ProsjektStudio Apertura

RISKY

​​​​​


​Konsekvenser av grunnleggende endringer i risikoregulering (Consequences of fundamental changes in risk regulation) - RISKY​


RISKY-prosjektet studerer de praktiske konsekvensene av overgangen til en risikodefinisjon basert på usikkerhet. De siste årene har Petroleumstilsynet forandret hva de legger i risiko-begrepet. Tidligere definerte man risiko som produktet av sannsynlighet og konsekvenser av en hendelse, men nå er definisjonen: «Med risiko menes konsekvensene av virksomheten med tilhørende usikkerhet.» Dermed ligger usikkerhet som en kjernekomponent i risikobegrepet. Forandringen får betydning for både hva som må legges i olje- og gassbransjens risikovurderinger, og hvordan risiko forvaltes i andre organisasjoner. Også i andre bransjer, internasjonale standarder og vitenskapelige fagmiljø har man de siste åra hatt økt fokus på usikkerhet i risikobegrepet.


I RISKY gjør vi dokumentstudier og intervjuer av norske og internasjonale aktører i og rundt petroleumsnæringa. Vi er interessert i å forstå hvordan forvaltning, petroleumsnæringas mange selskap, interesseorganisasjoner og andre forstår, bruker og videreutvikler det nye usikkerhetsbaserte risikokonseptet.

Målet er å forbedre risikoregulering og risikohåndtering, gjennom disse delmålene:

  • Undersøke hvordan den generelle risikoforståelsen har utviklet seg, og hvordan det har ført til den fundamentale endringen i risikobegrepet.

  • Undersøke hvordan risikokonseptet har blitt implementert i olje- og gasselskap, regulering, kontroller og granskning i Norge.

  • Undersøke hvordan skiftet i risikodefinisjonen, tolkningen og implementeringen av denne i norsk olje og gass er i forhold til andre land og bransjer.

RISKY-prosjektet ledes av NTNU Samfunnsforskning, og forskningspartnere er Universitetet i Stavanger, NTNU, SINTEF Digital og det australske universitetet RMIT.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning