Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksRESCUE – regulative rationalities and safety culture delvelopmemt

ProsjektStudio Apertura

RESCUE – regulative rationalities and safety culture development


I RESCUE-prosjektet studerer vi hvordan sikkerhetskulturer på ulike nivå påvirker transportsikkerheten. Dette inkluderer myndighets-/tilsynsnivået, og deres betydning for sikkerhetskulturene i den “skarpe enden”.
 
Sektorene som studeres er maritim transport av gods og passasjer, samt godstransport på jernbane.
 
RESCUE gjennomføres i et samarbeid mellom Studio Apertura/NTNU Samfunnsforskning AS, Safetec og SINTEF.
 
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning