Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksProsjekt Leksehjelp

ProsjektMangfold og inkludering

Prosjekt Leksehjelp


Røde Kors leksehjelpen er etablert som et godt og solid hjelpetilbud i mange byer og tettsteder. I dette prosjektet har vi undersøkt leksehjelptilbudet ved ORKIS og Mortensrud i Oslo, i Trondheim og på Notodden. I tillegg gis en oversikt over ulike leksehjelpordninger i resten av landet.

Resultater fra evalueringen viser at leksehjelptilbudet, i tillegg til å gi skolefaglig bistand, også dekker langt flere behov hos barn og unge. Spesielt gir leksehjelpen et viktig bidrag til mange minoritetsspråklige elever som trenger språklig og faglig oppfølging utenfor hjemmet. Leksehjelpen er således et nyttig supplement til undervisningen i den ordinære skole.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning