Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksProgram for folkehelse i Trøndelag

ProsjektStudio Apertura

Program for folkehelse i Trøndelag


​Trøndelag er av Helsedirektoratet oppnevnt til å bli et av programfylkene som skal gjennomføre Program for folkehelsearbeid i kommunene i tidsrommet 2018-2023. Trøndelag fylkeskommune har det overordnede ansvaret for programmet, og NTNU Samfunnsforskning er et av FoU-miljøene som har fått status som samarbeidspartnere. Vi skal rådgi kommunene i utvikling av folkehelsetiltak og i evaluering av dem. I tillegg har NTNU Samfunnsforskning også en koordinerende rolle for gjennomgående prosessevaluering og for en kvalitativ evaluering av kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid. 

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning