Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksProfessional competence, standardization and safety in aviation and the maritime industry

ProsjektStudio Apertura

Professional competence, standardization and safety in aviation and the maritime industry

​Jens Røyrvik(prosjektleder), Trond Øystein Kongsvik, Torgeir Kolstø Haavik, Petter Grytten Almklov.


​Prosjektet tar utgangspunkt i at aktører innen sjø og luftfart forteller om store endringer i hvordan yrkene utøves og hva profesjonene forstås å være. Sentrale endringer tilskrives gjerne standardiseringsprosesser, økende byråkratisering og rapporteringskrav, og ikke minst en dramatisk teknologisk utvikling. Med utgangspunkt i arbeidssituasjonen for sjømenn, og henholdsvis fly- og innlandshelikopterpiloter får vi tre vidt forskjellige case når det gjelder grad av standardisering og prosedyralisering, autonomi, teknologisk utvikling, arbeidsoppgavers kompleksitet og ikke minst sikkerhetsutfordringer. Prosjektet organiseres i tre arbeidspakker. Den  første diskuterer profesjonskompetanse på individnivå. Fokuset her blir individuelle aktørers beskrivelser og forståelser av profesjonskompetanse, og individers egenskaper sett opp mot profesjonsidealer. Arbeidspakke to diskuterer ut fra et organisasjonsperspektiv, med fokus på profesjonskompetanse sett opp mot regler, prosedyrer, teknologi og kollektiv arbeidspraksis. Arbeidspakke tre kombinerer perspektivene og søker slik gi en konseptuell forståelse av relasjonen mellom sikkerhet og endringer i profesjonskompetanse.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning