Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksProVekst - Prosesskontroll i Veksthus

ProsjektCIRiS

ProVekst - Prosesskontroll i Veksthus


​Trenden innen veksthusnæringen i Midt-Norge er at det blir færre, men samtidig større foretak. Det må satses stort for å redusere de generelle kostnadene, og drives profesjonelt for å få på plass gode leveranseavtaler. Dyrkeren sitter med en stor andel av risikoen, og står ansvarlige for at matvarene leveres til avtalt tidspunkt og forventet kvalitet.
 
Planteproduksjon i hydroponikksystemer, også kalt vannkultur, er en dyrknings-metode som alt benyttes i norske veksthus og som har et stort potensial for en forbedret prosesskontroll. En bedre prosesskontroll, i form av forbedret kontroll over næringsløsningens sammensetning og mikroflora, kan gi økt produksjon per arealenhet, muligheten for å resirkulere plantenæring, samt større forutsigbarhet i produksjonen. Veksthusnæringen vil på sikt trolig bli stilt ovenfor krav om høyere grad av resirkulering av næringsstoffer, noe som alt er på vei inn i andre nordiske land og i Europa.
 ProVekst-Salat-i-NFT.jpgProVekst-Salat.jpg
Hovedmålet med ProVekst er å frembringe ny kunnskap som kan bidra til en bedre prosesskontroll ved matproduksjon i vannkultur. Dynamikken mellom næringsstoffer, mikroflora og plantevekst vil bli studert i et dyrkningssystem av typen NFT (Nutrient Film Technique), med resirkulering av næringsløsning og landsomfiltrering. En tverrfaglig regional FoU gruppe vil sammen med dyrkere kartlegge muligheten for overføring av metode og teknologi fra akvakultur og kjemi til veksthusnæringen.
 
 
De eksterne prosjektmedarbeidernes tilhørighet:

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning