Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksPraksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor i Sør-Trøndelag: Minoritetsperspektivet

ProsjektMangfold og inkludering

Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor i Sør-Trøndelag: Minoritetsperspektivet


Minoritetsperspektivet er en del av forsøket Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor i Sør-Trøndelag som igjen er en del av et større nasjonalt forsøk der tre miljøer er involvert. Dette forsøket skal i et likeverdig samarbeid mellom praksis, forskning, utdanning og brukere utvikle gode grep for ungdom i NAV. Prosjektet i Sør-Trøndelag ledes av NAV Sør-Trøndelag ved Ann Kristin Løe.
 
Minoritetsperspektivet er med i delprosjekt 2 i forsøket og skal i samarbeid med to NAV-kontor, brukere, HiST og NTNU se på tiltak overfor minoritetsungdom som har falt utenfor arbeid og skole og derfor får hjelp fra NAV.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning