Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksPeople@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur

PublikasjonStudio Apertura

 People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur

 

Forfattere: Jens Røyrvik, Anniken Solem og Jørn Fenstad.​​Denne rapporten presenterer hovedresultatene av en undersøkelse People@Statoil, fjernledelse
og åpenhetskultur. Som et av flere tiltak i etterkant av hendelsen på Gullfaks C den 19. mai 2010, skal denne studien være et ledd i Statoil sitt arbeid med å få en mer åpen
læringskultur.
 
Formålet med prosjektet har vært å studere om utviklings- og prestasjonsstyringssystemet People@Statoil og måten dette praktiseres på, påvirker åpenhetskultur og læring i Statoil. I tilknytning til både People@Statoil og åpenhetskultur har også effekter av det å ha fjernleder blitt studert.
 
Det er en klar sammenheng mellom hvordan medarbeidere vurderer åpenhetskultur og hvordan de vurderer atferdsevaluering og People@Statoil som sådan. Det tydeligste svaret studien gir er at det viktigste underliggende forholdet for disse vurderingene er den enkelte enheten.
 
Der hvor medarbeidere vurderer enheten for å være lite åpen, oppleves også People@Statoil som problematisk, og atferdsevalueringen som å føre til dårligere åpenhetskultur.
Der hvor enheten ikke vurderes som problematisk, vurderes heller ikke People@Statoil eller atferdsevalueringen som problematisk, noe som tyder på at lederes praksis i de forskjellige enhetene har mye å si for hvordan People@Statoil og atferdsevalueringen vurderes.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning